show

IV. NÖROLOJİK HASTALIKLARDA
YAŞAM KALİTESİ ÇALIŞTAYI

22 Nisan 2022

 

Davet Mektubu

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Nöroloji Derneği çatısı altında Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu tarafından 2014 yılından itibaren yapılmakta olan “Çalıştay” larımızın bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirmekteyiz.

Her sene yüz yüze yaptığımız çalıştay, pandeminin getirdiği şartlar nedeniyle 22 Nisan 2022 yılında online platformda gerçekleşecektir. Çalıştayımızın ana teması “Pandemi Sürecinden Akılda Kalanlar ve Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Etkileri” olarak belirlenmiştir.

Nörolojik hastalıklarda yaşam kalitesinin ayrıntılı değerlendirilerek gözardı edilmemesi ve yükseltilmeye çalışılması, teşhisten tedaviye tüm adımlarda, hem hasta hem de sosyal çevresi açısından çok önem taşımaktadır.

Bu nedenle paydaşlarımız biz nöroloji uzmanları dışında her daim birbirimizden güç aldığımız fizik tedavi, fizyoterapist, psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı olmak üzere tüm sağlık çalışanlarıdır. Çalıştay, hepimizi aynı platformda bir araya getirmek, bilgi paylaşımı, ortak amaç uğrunda pozitif bilime katkıda bulunan çalışmalar ortaya çıkarmak ve çevremizin bu konuda farkındalığını arttırmaya hizmet edecektir.

İki yıldır yaşamakta olduğumuz COVID 19 pandemisi sürecinde yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızı saygıyla anıyoruz.

4. Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Çalıştayı’nda bir arada olmaktan memnuniyet duyacağız.

TND Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu Yönetim Kurulu adına
Prof Dr. Sibel Canbaz Kabay

IV. NÖROLOJİK HASTALIKLARDA YAŞAM KALİTESİ ÇALIŞTAYI