Bilimsel Program

10 Nisan 2020, Cuma
0900-1100 ALS'ye Yaşam Kalitesi Penceresinden Bakış
Oturum Başkanı: Hatice Mavioğlu
0900- 0930 ALS ve tanısı Erdem Toğrol
0930- 1000 ALS'de Yaşam Kalitesi (tele konferans) Alper Kaya
1000- 1025 ALS'de kullanılan yaşam kalitesi ölçekleri Asuman Ali
1025- 1100 Olgularla ALS'ye Genel Bir Bakış Yasemin Ekmekyapar Fırat
Emine Cengiz
1100- 1115 Kahve Molası
1115-1230 ALS'de Yaşam Kalitesi ve Rehabilitasyon
Oturum Başkanı: Zeliha Tülek
1115- 1140 ALS'de Beslenme Bozuklukları ve yönetimi Abdurrahman Neyal
1140- 1205 ALS'de Rehabilitasyon Nilay Yürekdeler
1205- 1230 ALS'de Hemşirelik bakımı Aylin Özakgül
1230-1345 Öğle Yemeği
1345-1500 NHYK Projeleri
Oturum Başkanı:  Erhan Eser
1300-1330 Türkiye MS survey projesi Fatma Akkoyun Arıkan, Gönül Akdağ
1330-1400 Diğer Kurumlarla işbirliği projesi Aynur Özge
1400-1430 Diabetik PNP YK Çalışması Erdem Toğrol
1430-1500 Çalışma grubunun yürüttüğü çalışmalar