Bilimsel Program

24 AĞUSTOS 2020, PAZARTESİ
  Moderatörler Prof.Dr.Hatice Mavioğlu, Prof.Dr.Ayşe Bora Tokçaer
18.10-18.25 Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Klinik Pratiğe Aktarılması için  Bilgisayara Uyarlanmış Anketlerin Geliştirilmesi, Uygulanması   (ePRO’lar-Elektronik YK/eYK)
Prof.Dr.Erhan Eser
18.25-18.40 Yaşam Kalitesi Ölçekleri ve Dijitalleşme  Doç.Dr.Serkan Demir
18.50-19.05 COVİD-19 döneminde Nörolojik Hastalıklarda Klinik Pratikte Yaşanan Sıkıntılar
Prof.Dr.Sibel Canbaz Kabay 
19.05-19.20 COVİD-19 Salgın Sürecinde Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Projesi Prof.Dr.Şevki Şahin
19.30-19.50 Türk Nöroloji Derneği’nin Pandemi Yönetimi ve Geleceğe Yönelik Planlamalar Prof.Dr.Şerefnur Öztürk -TND başkanı