Çalıştaya Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Kalitesi yüksek bir yaşam tüm insanların, sağlıkta yaşam kalitesi de tüm tıbbi girişimlerin hatta sağlıkla ilgili politikaların, düzenlemelerin temel hedefidir. Gelişmiş ülkelerde önemi anlaşılmış ve sağlığa yönelik yapılan çalışmalarda birincil hedef olarak yer almıştır. Nörolojik hastalıkların hemen hepsi yaşam kalitesini çok olumsuz etkileyen hastalıklardır. Bu nedenle biz nörologların farkındalığımızı arttırmamız ve öncülük etmemiz gerekiyordu. 2013 yılında TND içinde "Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi" çalışma grubu oluşturuldu. Geçen 6 yılda bu konuda çalışmaya istekli akademisyen, eğitim görevlisi ve nöroloji uzmanı arkadaşlarımızla 3 çalıştay yaptık. Ulusal Nöroloji kongrelerinde ve Sağlıkta Yaşam kalitesi Kongrelerinde oturumlar düzenledik. Nörolojik hastalıklarda yaşam kalitesi ile ilgili bir derleme yapıp Türk Nöroloji Dergisinde özel sayı çıkardık. Hastaların sağlıkta yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bazı projeler  gerçekleştirildi. Ama bu konuda daha çok yapılacak şey var. Temel hedefimiz nörologların yaşam kalitesine ilgisini daha da arttırmak ve daha çok projenin gerçekleştirilmesini sağlamak. 

 

Hatice Mavioglu

Türk Nöroloji Derneği Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu adına
Prof. Dr. Hatice Mavioğlu